Mindenszentek ünnepe

2018. november 1.

November 1-je, Mindenszentek napja mindazon megdicsőült lelkek ünnepe, akikről megszámlálhatatlan sokaságuk miatt a kalendárium külön-külön, név szerint nem emlékezik meg. “Az élő és meghalt hívek titokzatos közösséget alkotnak, és az Úr színe előtt egymásért könyörögnek, helytállanak” – írja Bálint Sándor Ünnepi kalendáriuma. Idén egy négynapos hosszú hétvége első napja is ez az ünnep, ami lassan két évtizede munkaszüneti nap Magyarországon.

Mindenszentek ünnepéről Jankovich Marcell: Jelkép-kalendáriumában is olvashatunk:

“A Mindenszentek-kép (német Allerheiligenbild) legkorábbi példája egy X. századi német misekönyvből való. A miniatúra a Bárányt imádó szentek és angyalok sorait ábrázolja. A XIV. századtól kezdve a Bárányt fokozatosan a Szentháromság képmása helyettesíti, vagy az Atyaistené, akit rendszerint pápai díszben jelenítenek meg, amivel szintén a Szentháromságra, illetve a római egyház egyetemességére (kizárólagosságára) kívánnak utalni. A Szűzanya is helyet kaphat az Isten trónja mellett (Mária megkoronázása). E változat szöveges alapja az Arany legendában található meg. A katolikus ünnepnek saját liturgiája volt, a Mindenszentek litániája, amelynek szövegét rendszerint szentírási idézetekből állították össze.”

Sok helyen viszont még ma is szokás, hogy ünnepi szentmisét tartanak Mindenszentek napján. Többségünk ezen a napon és másnap, Halottak napján keressük fel szeretteink sírját.

2000 óta Mindenszentek munkaszüneti nap Magyarországon. Üzleteink zárva tartanak ezen a napon. Holnap, Halottak napján a szombati nyitvatartási rend szerint várjuk kedves vásárlóinkat!