Halottak napja – mécsest gyújtva emlékezünk

2018. november 2.

Halottak napja a Mindenszentek ünnepét követő nap. Az egyházban a még meg nem dicsőült lelkekért ajánlott nap. Ennek a napnak a hagyománya, hogy rendbehozzuk szeretteink sírját, virágokkal, koszorúkkal díszítjük fel és gyertyát gyújtva emlékezünk. Ezzel a szimbólummal teremtünk örök világosságot elhunyt családtagjainknak, barátainknak. Sok helyen szokás, hogy otthon is mécsest gyújtanak ezen az estén.

Pilinszky János, A tél küszöbén című művében így ír:

“És nem véletlen az se, hogy az egyház épp ide, a tél küszöbére, az elmúlás kezdetére helyezte – s egymás mellé – mindenszentek és halottak napját, ünnepét. Tette ezt nyilván ama nagyszerű ellentmondás jegyében, melynek a halál csak látszata, tartalma azonban az élet, s tegyük hozzá, a szó legigazibb, legemberibb, tehát leginkább szellemi értelmében – élet. Halottaink szeretete elsőrendűen az élet iskolája. Igaz, nem az élet mechanikus folyamatainak, amelyeknek a nagy természet engedelmeskedik, hanem annak a másiknak, mely teremtő ellentmondásként épp a tél küszöbén kezd új munkába, fokozott kedvvel és lelkesedéssel.

A külső kép: a hervadásé, a halálé és a menekülésé. Egyedül az ember függeszti szemét a mindenség lankadatlanul működő csillagaira, a távoli és nagy egészre, s azon is túlra…”

Szép, meghitt ünnepet kívánunk mindenkinek!