Adatvédelmi Szabályzat

https://entescom.hu weboldal (“a Weboldal”) a Tesco Csoport tagja, a TESCO-Global Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., Magyarország; továbbiakban: “Tesco” vagy „Adatkezelő”) tulajdonában és üzemeltetésében áll. A Weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll, és a Tesco előzetes írásbeli engedélye nélkül – az Szjt.-ben szereplő kivételekkel – semmilyen formában nem használható fel.

A Weboldal harmadik személyek által üzemeltett további weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhatnak. Az ilyen weboldalakon található tartalom nem áll a Tesco befolyása alatt.

A jelen Szabályzat, az Általános Felhasználási Feltételekkel együtt részletes tájékoztatást ad arról, hogy a Tesco az Önről gyűjtött információkat hogyan használhatja, valamint az általunk Önről nyilvántartott személyes adatokkal kapcsolatos jogokról. Kérjük, olvassa át körültekintően ezt a szabályzatot és az Általános Felhasználási Feltételeket. A Weboldalra való belépéssel Ön megerősíti, hogy azokat megértette és önkéntesen, kifejezetten, határozottan és egyértelműen elfogadja.

Milyen információkat gyűjtünk Önről?

Abban az esetben gyűjtünk információkat Önről, amikor:

  • belép a Weboldalra, és a többi oldalra, amely a Weboldalról elérhető.
  • amikor a weboldalon keresztül kinyilvánítja a véleményét vagy kérdést tesz fel.
  • amikor akciókban, versenyekben, vásárlói kutatásokban és kérdőívek kitöltésében vesz részt.
  • amikor kapcsolatba lép velünk, például felhívja a vevőszolgálatot.

Az Önnel kapcsolatos információk használata

Az Ön személyes adatainak gyűjtése a Tesco számára segítséget nyújt abban, hogy jobban megértsük az Ön igényeit, hogy mire van szüksége tőlünk. Az Önnel kapcsolatos információkat az alábbiakra használjuk:

  • a Weboldal működtetése és fejlesztése.
  • az Önnek nyújtott szolgáltatások megszemélyesítése.
  • a weboldallal és az általunk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos fontos változásokról való értesítés.
  • a termékeink és a szolgáltatásaink fejlesztése és javítása.
  • akciók kezelése, versenyek, kérdőívek és űrlapok.
  • az ön személyi azonosságának ellenőrzése és megállapítása, bűncselekmények megelőzése vagy feltárása.

Az Önről rendelkezésre álló adatokat megoszthatjuk a Tesco Csoporton belül, így az is előfordulhat, hogy azok termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban nyújtanak tájékoztatást.

Az Ön személyes adatai megfelelő védelemben részesülnek nálunk és azokat soha nem adjuk át a Tesco Csoporton kívülre marketing célokra.

Az Ön személyes adatait név nélkül (be nem azonosítható, anonimizált) formában a Tesco Csoporton kívül is használhatjuk és megoszthatjuk. Azonban biztosítani szeretnénk Önt, hogy ez soha nem tartalmazza az Ön személyes adatait.

Cookie-k

A Weboldalon az oldal teljesítményének növelése érdekében cookie-kat használunk. Az oldal használata a cookie-k használatára vonatkozó beleegyezést jelenti.

A Weboldal egyes részei az Ön azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat, ún. cookie-kat használak, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak. A böngésző program segítségével Ön beállíthatja, meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet, azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem képes használni a Weboldal minden szolgáltatását. A Weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k az Ön számítógépén tárolódjanak és ahhoz az Adatkezelő hozzáférhessen. A cookie-k főszabály szerint 30 napig tárolódnak, Ön ugyanakkor bármikor kérheti azok törlését, emellett, böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Az adott weboldalon a látogatás rögzítése végett a látogató számítógépének internet címe („IP cím”), naplózásra kerül, mely adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. A naplófájlban található adatok nem kerülnek összekapcsolásra egyéb személyes adatokkal, amely alapján Ön személyesen azonosítható lenne.

A Weboldalon Google elemzésekhez kapcsolódó, és egyéb kisebb az oldalhoz kapcsolódó funkcionális cookie-kat használunk, így például a weboldal emlékszik rá, ha Ön már korábban járt az oldalon, azaz hogy szükséges –e az alul felugró ablakot mutatnia az oldalnak vagy sem.

A cookie-kban semmilyen személyes adatot nem tartunk nyilván.

Az Önnel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala

Soha nem osztjuk meg az Önről szóló információkat a Tesco Csoporton kívül, kivéve ahol Ön ehhez kifejezetten, önkéntesen és egyértelműen hozzájárult, illetve ha arra jogszabály alapján kötelesek vagyunk.

Amennyiben személyes adatokat az Európai Gazdasági Térségen kívülre továbbítunk, minden esetben biztosítjuk a szükséges biztonsági eszközök megtételét.

Más weboldalak

A jelen Weboldal más oldalakra is vezethet, amelyek a Tesco irányításán kívül esnek, és amelyekre a jelen Szabályzat nem vonatkozik. Ezen oldalak működtetői gyűjthetnek Önről információkat, melyeket ők a saját szabályzataik alapján használnak, mely szabályzatok eltérhetnek ettől a Szabályzattól.

Az Önről szóló információkhoz való hozzáférés

Ön a weboldalra való regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a TESCO-GLOBAL Zrt. (H-2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cégjegyzékszám: 13-10-040628, a továbbiakban: Adatkezelő, vagy Tesco) a regisztrációs lapon megadott személyes adatait, a Tesco a fent írt célokból felhasználja. Amennyiben Ön ahhoz előzetesen, egyértelműen és önkéntesen hozzájárul (azaz külön feliratkozás esetén),  hírlevelet kaphat az entescom.hu oldaltól.

A Tesco az elektronikus rögzítés útján kapott személyes adatokat bizalmasan kezeli és a biztonságos adatkezelést elősegítő minden szükséges intézkedést megtesz.

Tesco kijelenti, hogy a személyes adatokat csak a fenti írt célokra használja, illetve csak ezen célok elérése érdekében továbbítja. A megadott személyes adatokhoz kizárólag a Tesco azon munkavállalói jogosultak hozzáférni, akiknek a kért személyes adat megismerése szerződésből fakadó kötelezettségeik érvényesítéséhez elengedhetetlenül szükséges.

Ön az adatait önkéntesen szolgáltatja, egyben kijelenti, hogy az így átadott adatok megfelelnek a valóságnak, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, az adatokban történt változás esetén azt haladéktalanul bejelenti a Tesco, mint Adatkezelő részére.

Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését, emellett megilleti őt a tiltakozási jog, a bírósági jogérvényesítés, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás joga. Az Ön személyes adatainak törlése az entescom.hu weboldalhoz való hozzáférés automatikus megszűnését eredményezi.

Amennyiben Ön az entescom.hu weboldalra saját fényképet, történetet vagy videót tölt fel illetve oszt meg, tudomásul veszi, hogy az nyilvános lesz, azaz bárki számára hozzáférhető és bárki által megosztható, így Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy azokat bárki felhasználhatja.

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a weboldalra munkavállalók részére nyilvános aloldalain található szabályzatok bizalmasak, így azokat nem oszthatja meg külső harmadik személyekkel, kivéve, ha a Tesco ettől eltérően rendelkezik.

A Szabályzat és annak módosítása

A Tesco valamennyi személyes adat kezelése során az Európai Unió közvetlenül hatályos jogforrásai, valamint a mindenkori hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően jár el. A személyes adatok kezelésének vonatkozásában, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: „Információs törvény”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Ekertv.”), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „Grt.), a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: „Ptk.”), továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH”) ajánlásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat az irányadó.

Az Adatkezelő általános adatvédelmi szabályzata a http://tesco.hu/art/pdf/adatvedelmi_tajekoztato.pdf linken található.

A jelen szabályzat megváltoztatásának a jogát fenntartjuk. A Szabályzat megváltoztatásáról a Tesco mindenkor az entescom.hu oldalon tesz közzé tájékoztatást.

Kapcsolat

Kérdés esetén, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba itt: hu_entescom@hu.tesco-europe.com

Budaörs, 2016. TESCO-Global Zrt.

A szabályzat letölthető formátumban alább érhető el: